Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości nr druku 423

298 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 nr druku 424

201 KBPobierzPodgląd pliku

Program współpracy gminy Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

274 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu nr druku 425

484 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych.nr druku 426

380 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zbycia części nieruchomości gruntowych. nr druku 427

440 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg

200 KBPobierzPodgląd pliku