Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 nr druku 408

265 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

184 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2022 - 2031. nr druku 409

193 KBPobierzPodgląd pliku

Objaśnienia do WPF

209 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

404 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości nr druku 410

298 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Bogucino o przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023 r. nr druku 411

198 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zbycia części nieruchomości gruntowych. nr druku 415

324 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Dźwirzyno o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023 r. nr druku 412

198 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Dźwirzyno o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023 r. nr druku 413

198 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w obrębie ewidencyjnym Zieleniewo nr druku 414

524 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zbycia części nieruchomości gruntowych nr druku 416

535 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej nr druku 417

294 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania nr druku 418

213 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kołobrzeg z organizacjami

281 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu nr druku 420

207 KBPobierzPodgląd pliku