Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok nr druku 392

277 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

183 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

219 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków nr druku 393

379 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kołobrzeg na rok szkolny 2022/2023 nr druku 394.

227 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, oraz w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.nr druku 395

606 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody nr druku 396.

573 KBPobierzPodgląd pliku