Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załącznik do pobrania:

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie z dnia 17.06.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie zakładu obejmującego działkę nr 1/1 obręb nr 0001 m. Karlino do kolektora ściekowego na dz. Nr 51/2 obręb Kukinia należącego do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

446 KBPobierzPodgląd pliku