Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Zarządzenie Nr 55 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego w roku 2022 w obszarze: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży

183 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do Zarządzenia

208 KBPobierzPodgląd pliku