Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kołobrzeg nr druku 381

401 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok nr druku 382

186 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 nr druku 383

187 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości nr druku 384

197 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości nr druku 385

198 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości ob. ew. Kądzielno nr druku 386

196 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu wypożyczalni sprzętu pływającego na jeziorze Resko Przymorskie nr druku 387

388 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w obrębie ewidencyjnym Korzystno nr druku 388

272 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w obrębie ewidencyjnym Korzystno nr druku 389

260 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kołobrzeg nr druku 390

197 KBPobierzPodgląd pliku

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

405 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kołobrzeg do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Kołobrzeg nr druku 391

370 KBPobierzPodgląd pliku