Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok nr druku 368

300 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

210 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

236 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2022 - 2031. nr druku 369

192 KBPobierzPodgląd pliku

Objaśnienia do WPF

217 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

403 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

365 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego nr druku 370

685 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego nr druku 371

759 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołobrzeg” nr druku 372

204 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości ( ob. ew. Karcino) nr druku 373

291 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( ob. ew. Budzistowo) nr druku 374

204 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kołobrzeg na rok 2022 nr druku 375

477 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały -zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania

210 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Kołobrzeg w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Siła W Grupie” w okresie programowania 2021-2027 nr druku 377

294 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej nr druku 378

201 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Mariny w Dźwirzynie nr druku 379

502 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok nr druku 380

376 KBPobierzPodgląd pliku