Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Adres:

Krajowy Rejestr Karny
Punkt Informacyjny
przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie
ul. Waryńskiego 7
75-950 Koszalin 

formularz

25 KBPobierz