Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Spis telefonów Urzędu

 STANOWISKO

 

 IMIĘ I NAZWISKO

 

TELEFON

 

 

POKÓJ

 WÓJT GMINY  KOŁOBRZEG

  Włodzimierz POPIOŁEK

35-30-420 

35-248-48

 

23

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY  KOŁOBRZEG

Grzegorz CZACHOROWSKI

35-30-420 

35-248-48

22

 

SEKRETARZ GMINY

 

Katarzyna JANICKA-GOLONKA

 

35-30-439

 

15

 SKARBNIK GMINY

 Aleksander RUSS

35-30-435

 

19

 RADCA PRAWY

 Dariusz CIEPIELA

 Michał STĘPIEŃ

35-30-420 

35-248-48

SEKRETARIAT

Iwona PAŃTAK

35-30-420

35-248-48

 Fax             

35-248-49

35-30-455

 

23

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI

 

Małgorzata  KRYCIŃSKA

 

35-30-446

 

 

11

SPRAWY SPOŁECZNE

Małgorzata MAZUR

35-30-446

11

PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI

Aleksandra SADOWSKA

Paulina ŻYWINA-SAŁAK

Urszula JANIK

35-30-441

12

KSIĘGOWOŚĆ  PODATKOWA

Aleksandra KRYCIŃSKA

Izabela ZDROJEWSKA

Marta WILCZYŃSKA

35-30-438

13

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA
KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

Dariusz DEMBSKI

Alicja BRZOZOWSKA
Bożena GRZEGORKIEWICZ

35-30-436

14

BIURO PODAWCZE

Joanna STRZECHMIŃSKA

35-30-432

16

PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI

 

Magdalena KOZYRA

Marcin STAŃCZYK

 35-30-448

17

INFORMATYK

Artur  ANTOLAK

35-30-449

18

REALIZACJA PROJEKTU UE
BALTIC FOR ALL

 

Piotr CIĘSZCZYK

35-30-442

25

PROMOCJA I KULTURA

Michał BOROWSKI

35-30-442

503 489 570

25

GOSPODARKA GRUNTAMI

Róża SMARUL

35-30-443

26

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Marta GRABCZAK

35-30-443

26

PLANOWANIE  PRZESTRZENNE

Hanna KISZKIEL

Aleksandra KORŻEL-GERKE

35-30-433

27

DROGOWNICTWO

Anna GOLUCH

Justyna FLORYS

35-30-429

28

KIEROWNIK INWESTYCJI

Elżbieta RETYK

 35-30-444

29

INWESTYCJE

 35-30-430

29

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Jacek TWOREK

35-30-430

29

OŚWIATA

 

Budynek "B"

Wioletta LINDA    

 

 35- 30-452            w. 14

 

 38

 

OBSŁUGA RADY GMINY 

 Budynek "B"

Magdalena
JACHIMOWICZ
 

35-30-453

39

PŁACE  I KADRY 

Budynek "B"

Karolina RAJZYNGIER

Wioletta PAŃTAK

35-30-453

40

KIEROWNIK REFERATU PROMOCJI I KULTURY

Budynek "B"

 

Małgorzata APTEWICZ

35-30-452 w.18

42

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Budynek "B"

Marek DOŁĘGOWSKI

35-30-452 w.18

42

OCHRONA ŚRODOWISKA

Budynek "B"

Iga KORDYJAK

510 572 637

43

KIEROWNIK REFERATU GOSP. KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Budynek "B"

Aleksandra SZCZYGIELSKA

35-30-452 w. 15

44

GOSPODARKA KOMUNALNA

Budynek "B"

Kamila RYLOWSKA

510 572 719

35-30-452 w.12

45

GOSPODARKA ODPADAMI

Budynek "B"

Mariusz DUBIŃSKI

510 572 719

35-30-452 w.12

45

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE                    
I SPRAWY OBRONNE  

Budynek "B"

 Roch RAPCIŃSKI

 35-30- 445

46

REFERAT PROMOCJI
I ROZWOJU - Centrum Sportów Wodnych Dźwirzyno

Marcin RACINOWSKI

 35-30-420 

35-248-48

GMINNY  OŚRODEK  POMOCY    SPOŁECZNEJ       Budynek  B

 

Kierownik  Agnieszka CHOJNACKA-SOTTEK

Zastępca Kierownika Dorota POTYRALSKA

35-425-68

GMINNY  OŚRODEK  SPORTU TURYSTYKI
I REKREACJI   Dźwirzyno,             ul. Wyzwolenia 28

PO Dyrektora
Magdalena KOŁOSOWSKA

35-260-08

35-260-09

<xml>
</xml>