Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Spis telefonów Urzędu

 STANOWISKO

 IMIĘ I NAZWISKO

TELEFON

POKÓJ

 

 

 

 WÓJT GMINY  KOŁOBRZEG

  Włodzimierz POPIOŁEK

35-30-420 

35-248-48

 

23

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY  KOŁOBRZEG Jerzy WOLSKI

35-30-420 

35-248-48

22

 SEKRETARZ

 Adam BUDKA

35-30-439

15

 SKARBNIK

 Aleksander RUSS

35-30-435

19

 RADCA PRAWY

 

SEKRETARIAT

Aleksandra KRYCIŃSKA

35-30-420

35-248-48

 Fax             

35-248-49

35-30-455

 

23

OBSŁUGA RADY GMINY 

 Budynek "B"

Magdalena
JACHIMOWICZ
 

35-30-453

INFORMATYK

Artur  ANTOLAK

35-30-449

18

BIURO PODAWCZE

Wioletta PAŃTAK

35-30-432

16

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

Dariusz DEMBSKI

35-30-436

14

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

Alicja BRZOZOWSKA
Karolina RAJZYNGIER

35-30-436

14

PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI

Magdalena KOZYRA

Agnieszka JAWDYK

35-30-441

12

KSIĘGOWOŚĆ  PODATKOWA

Janina  FELLMANN

Izabela Zdrojewska

35-30-438

13

PODATKI DROGOWE I KOMUNALNE

35-30-438

13

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA

35-30-448

17

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA

Bożena  GRZEGORKIEWICZ

 35-30-448

17

KIEROWNIK GKO

Aleksandra SZCZYGIELSKA

35-30-444

27

KIEROWNIK INWESTYCJI

Zbigniew PILIPÓW

 35-30-429

28

INWESTYCJE Katarzyna JANICKA-GOLONKA

 35-30-429

28
INWESTYCJE Elżbieta RETYK

 35-30-429

28

PLANOWANIE  PRZESTRZENNE

Aleksandra KORŻEL-GERKE

35-30-433

29

GOSPODARKA GRUNTAMI

Róża SMARUL

35-30-443

26

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Marta GRABCZAK

35-30-443

26

GOSPODARKA KOMUNALNA
I  MIESZKANIOWA

Jacek TWOREK

35-30-442

25

OCHRONA ŚRODOWISKA

Bogna ŻYNIS

35-30-430

29

DROGOWNICTWO

Maria WILCZYŃSKA

35-30-430

29

GOSPODARKA ODPADAMI

Mariusz DUBIŃSKI

35-30-442

25

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Małgorzata  KRYCIŃSKA

35-30-446

11

SPRAWY SPOŁECZNE

Małgorzata MAZUR

35-30-446

11

 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE                     I SPRAWY OBRONNE   Budynek "B"

 Iwona PAŃTAK

 35-30- 445

46

ROZWÓJ GOSPODARCZY  

Budynek "B"

Małgorzata APTEWICZ

Marek DOŁĘGOWSKI

35-30-452 w.18

43

 REFERAT PROMOCJI I ROZWOJU    Budynek "B"

 

KIEROWNIK  Małgorzata CHIR

Marek ŁOŚ

Tomasz JANKOWSKI

35-420-33

35-30-452

44

OŚWIATA

Budynek "B"

Wioletta LINDA    

 

 

35- 30-452

 

 

 

 

GMINNY  OŚRODEK  POMOCY    SPOŁECZNEJ       Budynek  B

 

Kierownik
Agnieszka CHOJNACKA-SOTTEK

35-425-68

GMINNY  OŚRODEK  SPORTU TURYSTYKI I REKREACJI   Dźwirzyno, ul. Wyzwolenia 28

Dyrektor
Grzegorz CZACHOROWSKI

35-260-08

35-260-09