Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dygowo nr druku 330

365 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok nr druku 331

283 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

188 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

209 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3

145 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołobrzeg oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2022 roku nr druku 332

734 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego na przejęcie zadań z zakresu oświaty dotyczących umożliwienia realizacji obowiązku szkolnego uczniom szkół podstawowych z Gminy Kołobrzeg, oraz z Gminy Miasto Kołobrzeg nr druku 333.

582 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla części obrębu Zieleniewo w zakresie obszaru obejmującego działki nr 133/1, 133/2, 136/1, 136/2, 136/3, 137/1.nr druku 334

294 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

855 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

301 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3

188 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 4

187 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 5

181 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg w części obrębu Dźwirzyno, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 12/5 nr druku 335

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla obrębów Karcino i Nowogardek nr druku 336

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1A

38 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1B

52 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1C

6.3 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 D

6.6 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

38 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3

52 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 4

34 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 5

358 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 6

295 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 7

173 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości gruntowej w dzierżawę nr druku 337

386 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości gruntowej w dzierżawę nr druku 338

606 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości gruntowej w dzierżawę nr druku 339

590 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości gruntowej w dzierżawę nr druku 340

635 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości gruntowej w dzierżawę nr druku 341

579 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kołobrzeg ograniczonym

373 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości nr druku 343

195 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości nr druku 344

201 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w obrębie ewidencyjnym

354 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego nr druku 346

778 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kołobrzeg nr druku 347

482 KBPobierzPodgląd pliku

regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kołobrzeg

237 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

195 KBPobierzPodgląd pliku

Program

612 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/128/2016 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kołobrzeg na lata 2016-2021 nr druku 349

403 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi na Uchwałę Rady Gminy Kołobrzeg Nr XXXIII/290/2021 z dnia 05 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla obrębów Bogucino i Stramnica nr druku 350

296 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego pn. „Moje boisko – Orlik 2022”. nr druku 351

386 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z obiektów i wypożyczalni rowerów

485 KBPobierzPodgląd pliku