Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

OGŁOSZENIE KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE

WÓJT GMINY KOŁOBRZEG ogłasza otwarty konkurs ofert  na 2010r. na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz.873 z późń.zm.)i art.28 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 115 poz.728 z 2008r.z późń.zm.)

Ogłoszenie

18.1 KBPobierz

zał. 4

45 KBPobierz

zał. 3

57 KBPobierz

zał. 2

51 KBPobierz

zał. 1

70 KBPobierz