Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Informacja o udzieleniu dotacji

Wójt Gminy Kołobrzeg informuje o zawarciu dnia 22 września 2010 r. umowy nr D 33/10 przyznającej Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Sarbii dotacji na remont elewacji wieży
kościoła w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Karcinie.