Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Ogłoszenie Wójta Gminy Kołobrzeg - plan zagospodarowania Dźwirzyno

Kołobrzeg, dnia 08.10. 2010 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KOŁOBRZEG
o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
 
 
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm) zawiadamiam o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Dźwirzyno – pomiędzy obrębami : Grzybowo , Stary Borek, Karcino oraz istniejącymi drogami gminnymi i powiatową uchwałą Nr L/ 337 /10 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 27 września 2010 r. oraz informuję, że z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art.43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48A , pok. nr 28