Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Rejestry ogólnodostępne

  • Uchwał Rady Gminy - Rejestr prowadzi Biuro Rady Gminy
  • Zarządzeń Wójta - Rejestr prowadzi Biuro Rady Gminy
  • Interpelacji i wniosków radnych - Rejestr prowadzi Biuro Rady Gminy
  • Wniosków i opinii Komisji Rady Gminy - Rejestr prowadzi Biuro Rady Gminy
  • Wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - Rejestr prowadzi stanowisko ds. działalności gospodarczej
  • Wydawanych licencji na wykonywanie transportu drogowego  taksówkami osobowymi - Rejestr prowadzi stanowisko ds. działalności gospodarczej
  • Upoważnień wydawanych przez wójta - Rejestr prowadzi stanowisko ds. kancelaryjno- administracyjnych
  • Skarg i wniosków - Rejestr skarg kierowanych do wójta prowadzi sekretarz gminy
  • Rejestr skarg kierowanych do Rady Gminy-  prowadzi Biuro Rady Gminy
  • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - rejestr prowadzi Referat gospodarki komunalnej i ochrony środowiska