Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Zaświadczenie o dokonanych opłatach za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Komórka odpowiedzialna: Referat działalności gospodarczej, handlu i usług.
 
1.      PODSTAWA PRAWNA:
Art. 18 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.).
 
2.      SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zaświadczenie potwierdzające wniesienie całkowitej opłaty lub raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 
3.      WYMAGANE DOKUMENTY
- Wniosek o wydanie zaświadczenia
- Oryginał pokwitowania uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia
 
Pobierz wniosek o wydanie zaświadczenia w formacie Adobe Reader
Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_potwierdzającego_wniesienie_opłaty_za_zezwolenie.pdf
                       
Pobierz wniosek o wydanie zaświadczenie w formacie MS WORD
Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_potwierdzającego_wniesienie_opłaty_za_zezwolenie.doc
 
4.      DODATKOWE DOKUMENTY
Dowód wniesienia opłaty za zezwolenie - pokwitowanie z kasy lub potwierdzenie dokonania przelewu w formie wydruku lub kserokopii.
 
5.      WYSOKOŚĆ OPŁAT
Opłata skarbowa w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia.
 
6.      TRYB ODOWŁAWCZY
Nie przysługuje
 
7.      TERMIN ODPOWIEDZI
Do 7 dni
 
8.      SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTÓW
O sposobie odbioru zaświadczenia decyduje wnioskodawca. Dokument można odebrać osobiście przez wnioskodawcę w komórce odpowiedzialnej na sprawę lub za pośrednictwem poczty na wskazany we wniosku adres korespondencyjny.
 
9.      INFORMACJE DODATKOWE
·         Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy Kołobrzeg przy ul. Trzebiatowskiej 48B              (Kasa jest czynna w dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 14:00) lub na rachunek urzędu:
BANK PEKAO S.A w KOŁOBRZEGU:
94 1240 6654 1111 0000 4967 1988
 
·         Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest m. in. okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty w terminach wskazanych w wyżej wskazanej ustawie każdego roku objętego zezwoleniem.
 
·         Obowiązkiem przedsiębiorcy jest zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych.
 
·         Przedsiębiorcy dokonujący opłaty za zezwolenie proszeni są o dokładne wskazanie w tytule wpłaty oznaczeń zezwoleń, za które wnoszona jest opłata, jak również o oddzielne wnoszenie opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.
 
·         Zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych.
 
·         UWAGA. Przedsiębiorca ma obowiązek złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku objętego zezwoleniem, jak również wniesienie w tym terminie całkowitej opłaty lub pierwszej raty za korzystanie z zezwolenia. Szczegółowe informacje w tej sprawie znajdują się na stronie Internetowej urzędu:
 
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Referacie Gospodarczym: Budynek B piętro I, pokój numer 43.
94 35 30 452 wew. 18 lub 94 35 43 033 wew. 18.

 

Wzór wniosku w MS WORD 2003

32 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór wniosku w PDF

539 KBPobierzPodgląd pliku