Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

wymagania dla przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie na prowadzenie działaności w zakresie opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

158 KBPobierzPodgląd pliku