Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Radca Prawny

tel. 94 35 30 444, budynek „A” Urzędu Gminy, I piętro, pok. Nr 27

e-mail: m.kwiatkowska@gmina.kolobrzeg.pl

 

 Do zakresu czynności należy wykonywanie obsługi prawnej Urzędu, Rady Gminy i Gminnych Jednostek Organizacyjnych