Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Sekretarz

Adam Budka

Tel.: 94 35 30 439, pokój nr 15

E-mail: sekretarz@gmina.kolobrzeg.pl

 

Do zadań Sekretarza Gminy należy między innymi:

- opracowanie projektów regulaminów,

- opracowanie podziału referatów na stanowiska pracy,

- opracowanie zakresów czynności na poszczególne stanowiska pracy,

- nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,

- współpraca z Rada Gminy Kołobrzeg oraz Komisjami Rady w zakresie przygotowywania materiałów na sesje,

- nadzór nad kompletowaniem dokumentacji organów Gminy,

- koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,

- wykonywanie obowiązków w granicach udzielanego upoważnienia przez Wójta,

- przyjmowanie ustnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy,

- występowanie do Wójta z wnioskami o przeprowadzenie kontroli określonych zagadnień,

- przestrzeganie zasad terminowości i zgodności z prawem postępowania administracyjnego w Urzędzie,

- przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków,

- sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:

* Stanowiskiem pracy ds. obywatelskich
* Stanowiskiem pracy ds. działalności gospodarczej, handlu i usług
* Stanowiskiem pracy ds. informatycznych
* Stanowiskiem pracy ds. obsługi Rady Gminy
* Stanowiskiem pracy ds. obronnych, p.poż., bhp i rolnictwa
* Stanowiskiem pracy ds. techniczno-kancelaryjnych i organizacyjnych
* Stanowiskiem pracy ds. kancelaryjnych
* Stanowiskami pracy ds. obsługi”