Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załączniki do pobrania:

Zał. 1 Dochody wg klasyfikacji budżetowej

234 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 1a Dochody wg źródeł

147 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 1b Dochody budżetu państwa

139 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 1c Dochody i wydatki związane z realizacją GPPiRPA

161 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 1d Dochody i wydatki realizowane na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska

160 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 1e Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

128 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 1f Dochody i wydatki ze środków RFIL

129 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 2 Wydatki budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2022 ogółem

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. 2a Wydatki inwestycyjne

149 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 3 Przychody i rozchody

140 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 4 Dochody i wydatki na zadania zlecone

157 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 5 Dochody i wydatki na podst.porozumień

143 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 6 Dotacje podmiotowe dla podmiotów nienależących do SFP

120 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 7 Dotacje podmiotowe dla podmiotów SFP

108 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 8 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek nienależacych do JSFP

124 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 9 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek SFPZał.

110 KBPobierzPodgląd pliku

10 Dotacje celowe na pomoc innym JST.pdf

227 KBPobierzPodgląd pliku