Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2022 nr druku 324

202 KBPobierzPodgląd pliku

Autopoprawka Wójta Gminy Kołobrzeg do projektu budżetu gminy na 2022 rok

394 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki do Autopoprawki

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2022-2031 nr druku 325

188 KBPobierzPodgląd pliku

Autopoprawka Wójta do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2022 - 2031

214 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki do Autopoprawki w sprawie uchwalenia WPF na lata 2022-2031

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego nr druku 326

191 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Kołobrzeg „Talerz gorącej zupy dla każdego ucznia” na lata 2022-2025 nr druku 327

777 KBPobierzPodgląd pliku