Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok nr druku 319

269 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 1

264 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

189 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2021 -2030 nr druku 320

193 KBPobierzPodgląd pliku

Objaśnienia do WPF

222 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do uchwały

405 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 do uchwały

370 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (ob. ew. Błotnica) nr druku 321

361 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej nr druku 322

306 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla części obrębu ewidencyjnego dla terenu działki Nr 16/68 nr druku 323

211 KBPobierzPodgląd pliku

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZANIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŁOBRZEG dla części obrębu ewidencyjnego Rościęcino

1.7 MBPobierzPodgląd pliku