Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załączniki do pobrania:

zał 1 Dochody wg klasyfikacji budżetowej

233 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1a Dochody wg źródeł

147 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1b Dochody budżetu państwa

139 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1c Dochody i wydatki związane z realizacją GPPiRPA

161 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1d Dochody i wydatki realizowane na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska

160 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1e Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

128 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1f Dochody i wydatki ze środków RFIL

129 KBPobierzPodgląd pliku

zał 2 Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

zał 2a Wydatki inwestycyjne

143 KBPobierzPodgląd pliku

zał 3 Przychody i rozchody

140 KBPobierzPodgląd pliku

zał 4 Dochody i wydatki na zadania zlecone

157 KBPobierzPodgląd pliku

zał 5 Dochody i wydatki na podst.porozumień

143 KBPobierzPodgląd pliku

zał 6 Dotacje podmiotowe dla podmiotów nienależących do SFP

120 KBPobierzPodgląd pliku

zał 7 Dotacje podmiotowe dla podmiotów SFP

108 KBPobierzPodgląd pliku

zał 8 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek nienależacych do JSFP

123 KBPobierzPodgląd pliku

zał 9 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek SFP

110 KBPobierzPodgląd pliku

zał 10 Dotacje celowe na pomoc innym JST

227 KBPobierzPodgląd pliku