Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarach : ochrona i promocja zdrowia , pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin

268 KBPobierzPodgląd pliku

Oferta realizacji zadania

53 KBPobierzPodgląd pliku