Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załącznik do pobrania:

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie z dnia 03.07.2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, wykonanie przebudowy urządzeń i odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3325Z na odcinku Stramnica-Stramniczka”

201 KBPobierz