Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt Uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kołobrzeg nr druku 160

221 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok nr druku 161

126 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 nr druku 162

126 KBPobierz

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Kołobrzeg za 2019 rok

143 KBPobierz