Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załącznik do pobrania:

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie z dnia 15.05.2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków (wód odciekowych) z nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Kołobrzeg-Janiska

798 KBPobierz