Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Jacek Tworek – Inspektor

 

tel. 94 35 30 442, budynek „A” Urzędu Gminy, I piętro, pok Nr 25

e-mail: j.tworek@gmina.kolobrzeg.pl

Do zakresu czynności należy m.in.

1)    organizacyjne przygotowanie i przeprowadzenie postępowań dotyczących przetargów
i zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi na podstawie zleceń poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;

2)    koordynowanie i współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie udzielania zamówień publicznych do 30 tysięcy euro na podstawie regulacji wewnętrznych Urzędu;

3)    prowadzenie zbiorczych planów zamówień publicznych;

4)    prowadzenie rejestru zamówień publicznych i odwołań;

5)    współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przygotowywania dokumentacji przetargowych, a w szczególności Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

6)    prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości w zakresie udzielonych zamówień publicznych.