Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załączniki do pobrania:

ogłoszenie o zamówieniu

781 KBPobierz

SIWZ

21 MBPobierz

Załącznik 1 - Projekt zagospodarowania terenu

126 MBPobierz

Załącznik 1 - Projekty wykonawcze

65 MBPobierz

Załącznik 1 - Przedmiary robót

761 KBPobierz

Załącznik 1 - SST

7.7 MBPobierz

Załącznik 1 - aneks do projektu budowlanego

125 MBPobierz

Załącznik 1 - Projekt budowlany

59 MBPobierz

Załączniki od 2-10

1.2 MBPobierz

Dokumentacja projektowa skompresowana do formatu ZIP

Załącznik 1 - PZT

129 MBPobierz

Załącznik 1 - aneks do projektu budowlanego

128 MBPobierz

Załącznik 1 - projekt budowlany

59 MBPobierz

Załącznik 1 - projekty wykonawcze

68 MBPobierz

Załącznik 1 - przedmiary robót

789 KBPobierz

Załącznik 1 - SST

8.2 MBPobierz