Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Michał Borowski – Podinspektor

tel. 94 35 30 420, 94 35 452 w. 12 budynek B Urzędu Gminy Kołobrzeg, I Pietro, pok. 45

e-mail: m.borowski@gmina.kolobrzeg.pl 

Do zakresu czynności należy:

 

1.   Prowadzenie promocji projektu UE BALTIC FOR ALL, zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie przy zachowaniu zasad i wytycznych programu Interreg V-A Poland - Denmark - Germany - Lithuania - Sweden (South Baltic) Programme 2014-2020;  

2.   Przygotowanie i koordynowanie polityki informacyjnej w środkach masowego przekazu;

3.   inicjowanie i koordynowanie zadań w zakresie publikacji oraz wydawnictw promocyjnych projektu, redagowanie tekstów oraz zlecenia tłumaczeń;

4.   Planowanie i zakup materiałów promocyjnych;

5.   Współpraca z partnerami projektu w zakresie prowadzonej polityki promocyjnej projektu;

6.   Przygotowywanie własnych materiałów informacyjnych dla środków masowego przekazu;

7.   Nadzór merytoryczny i kontrola realizacji umów w zakresie przygotowywania i publikacji materiałów informacyjnych;

8.   Udział w branżowych targach oraz organizowanie własnych eventów promocyjnych;

9.   Nadzór i prowadzenie strony internetowej projektu;

10.    Nadzór i prowadzenie strony społecznościowej projektu (Facebook);

11.    Przygotowywanie planu wydatków do projektu budżetu w zakresie prowadzonych zadań oraz sprawozdań z realizacji budżetu.