Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok nr druku 116

78 KBPobierz

Załącznik Nr 1

30 KBPobierz

Załącznik Nr 2

43 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2019-2028 nr druku 117,

56 KBPobierz

Objaśnienia do WPF

63 KBPobierz

Załącznik Nr 1

0.9 MBPobierz

Załącznik Nr 2

64 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019 nr druku 118,

51 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2020 nr druku 119,

76 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2020-2029 nr druku 120,

23 KBPobierz

Objaśnienia do WPF

292 KBPobierz

Załącznik Nr 1

1.2 MBPobierz

Załącznik Nr 3

58 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego nr druku 121,

41 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego nr druku 122

41 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kołobrzeg na rok szkolny 20149/2020 nr druku 124,

23 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego nr druku 123,

14.4 KBPobierz

Projekt w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego nr druku 125

65 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Kołobrzeg, przy drodze powiatowej nr 3303Z nr druku 126,

302 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości nr druku 131,

13.7 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektu rekreacyjno-sportowego, Regulaminu korzystania z siłowni oraz Regulaminu korzystania z hali sportowej Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie nr druku 127,

25 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zbycia części nieruchomości gruntowej nr druku 128,

15.0 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości nr druku 129,

14.2 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zbycia części nieruchomości gruntowych nr druku 130,

14.1 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu części nieruchomości stanowiących własność Gminy Kołobrzeg nr druku 132,

14.4 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zbycia części nieruchomości gruntowej nr druku 133,

13.4 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej nr druku 134,

15.2 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane oraz w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. nr druku 135,

33 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 nr druku 136,

80 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kołobrzeg nr druku 137,

23 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nr druku 138

14.4 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nr druku 138

13.3 KBPobierz

Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej na rok 2020

42 KBPobierz

Załącznik Nr 2

67 KBPobierz

Autopoprawka do WPF na rok 2020-2029

34 KBPobierz

Załącznik Nr 1

1.1 MBPobierz

Załącznik Nr 2

59 KBPobierz