Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załączniki do pobrania:

zał 1 Dochody wg klasyfikacji budżetowej

224 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1a Dochody wg źródeł

146 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1b Dochody budżetu państwa

140 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1c Dochody i wydatki związane z realizacją GPPiRPA

161 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1d Dochody i wydatki realizowane na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska

161 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1e Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

130 KBPobierzPodgląd pliku

zał 2 wydatki ogółem

330 KBPobierzPodgląd pliku

zał 2a Wydatki inwestycyjne

145 KBPobierzPodgląd pliku

zał 3 Przychody i rozchody

140 KBPobierzPodgląd pliku

zał 4 Dochody i wydatki na zadania zlecone

158 KBPobierzPodgląd pliku

zał 5 Dochody i wydatki na podst.porozumień

145 KBPobierzPodgląd pliku

zał 6 Dotacje podmiotowe dla podmiotów nienależących do SFP

120 KBPobierzPodgląd pliku

zał 7 Dotacje podmiotowe dla podmiotów SFP

109 KBPobierzPodgląd pliku

zał 8 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek nienależacych do JSFP

132 KBPobierzPodgląd pliku

zał 9 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek SFP

112 KBPobierzPodgląd pliku

zał 10 Dotacje celowe na pomoc innym JST

231 KBPobierzPodgląd pliku

zał 11 Wydatki jednostek pomocniczych

637 KBPobierzPodgląd pliku

zał 11a Wyd jedn pomocnicz wg sołectw 2020r.

234 KBPobierzPodgląd pliku