Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załączniki do pobrania:

Zmiana zapisów SIWZ

12.7 KBPobierz

SIWZ

11.9 MBPobierz

Załączniki do SIWZ

49 MBPobierz

Zapytania z wyjaśnieniami oraz zmiana SIWZ

1.0 MBPobierz

Przedmiar - ETAP I

299 KBPobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 31.10.2019

15.5 KBPobierz

Zapytanie z wyjaśnieniem SIWZ z dnia 05.11.2019

282 KBPobierz

Ogłoszenie o zamówieniu

5.4 MBPobierz