Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok nr druku 107

84 KBPobierz

Załącznik Nr 1

34 KBPobierz

Załącznik Nr 2

229 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2019-2028 rok nr druku 108,

54 KBPobierz

Objaśnienie do WPF

53 KBPobierz

Załącznik Nr 1

0.9 MBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości nr druku 109

66 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 nr druku 110

345 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020 r. ( sołectwo Błotnica) nr druku 111

16.2 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020 r. ( sołectwo Bogusławiec) nr druku 112

16.2 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020 r. ( sołectwo Głowaczewo) nr druku 113

16.3 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020 r. ( sołectwo Obroty) nr druku 114

16.2 KBPobierz