Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załącznik do pobrania:

Obwieszczenie Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 15.07.2019 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg dla działki nr 182/14 w obrębie Korzystno

317 KBPobierz