Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

protokół pokontrolny z kontroli realizacji projektu przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym WZ 2014-2020

686 KBPobierz