Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt Uchwały w sprawie określenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy Kołobrzeg w roku budżetowym 2019 nr druku 80

14.1 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok nr druku 81

65 KBPobierz

Załącznik Nr 1

32 KBPobierz

Załącznik Nr 2

37 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2019-2028 nr druku 82

68 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego nr druku 83

34 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla części obrębu Zieleniewo nr druku 84

216 KBPobierz