Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia maksymalnego m-c wynagrodzenia dla kierowników i z-ca kierowników j.org.

44 KBPobierz