Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Piotr Cięszczyk – Główny Specjalista

 

tel. 94 35 30 420, 94 35 452 w. 12, budynek B Urzędu Gminy, I piętro, pok. Nr 45

e-mail: p.cieszczyk@gmina.kolobrzeg.pl  

 

Do zakresu czynności należy:

 

1.   Zarządzanie realizacją projektu BFA – BALTIC FOR ALL od strony merytorycznej
i finansowej zgodnie z umową o dofinansowanie nr STHB.04.01-00-32-0139/17-00 zawartej pomiędzy Gminą Kołobrzeg a Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 września 2018 r.;

2.   Realizacja zadań w projekcie zgodnie założeniami wniosku o dofinansowanie oraz zasadami  realizacji projektów Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020;

3.   Kontakt z Instytucjami Programu dotyczący realizacji Projektu;

4.   Realizacja zadań zgodnie z wyznaczonym harmonogramem w projekcie;

5.   Przygotowanie wniosków o refundacje kosztów kwalifikowanych (wniosków o płatność);

6.   Koordynacja prac członków zespołu projektowego;

7.   Nadzór nad realizacją działań informacyjno-rekrutacyjnych w projekcie;

8.   Wybór podwykonawców do realizacji zadań w projektach zgodnie z obowiązującymi przepisami;

9.   Nadzorowanie realizacji wskaźników produktu, rezultatu, budżetu;

10.    Zarządzanie ryzykiem w projekcie.