Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załączniki do pobrania:

Klauzule informacyjne Biura Rady Gminy Kołobrzeg

22 KBPobierz

Klauzule informacyjne budżet i finanse

23 KBPobierz

Klauzule informacyjne podatki i opłaty

16.7 KBPobierz

Klauzule informacyjne w sprawach działalności gospodarczej, kultury i promocji

29 KBPobierz

Klauzule informacyjne w sprawach ewidencji ludności, dowodów osobistych

28 KBPobierz

Klauzule informacyjne w sprawach zamówień publicznych

17.6 KBPobierz

Klauzule informacyjne w sprawach gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, drogownictwa

43 KBPobierz

Klauzule informacyjne w sprawach zatrudnienia, odbywania praktyk i stażu

20 KBPobierz