Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

1.    Uchwała Nr XX/160/2016 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2.    Uchwała Nr XII/73/2015 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

3.    Uchwała Nr XIV/95/2016 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

4.    Uchwała nr XXXI/264/2017 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych

5.    Uchwała Nr XV/105/2016 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie   określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

6.    Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 16 listopada 2015 r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

7.    Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej.

8.    Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

9.    Uchwała Nr XXII/196/2017 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie  zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej

10.    Uchwała Nr XXIII/204/2017 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej.

11.    Uchwała Nr XXXIII/288/2017 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej.

12.    Uchwała Nr XV/104/2016 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.

13.    Uchwała Nr VI/34/11 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

14.    Uchwała Nr XIII/101/2012 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

15.    Uchwała Nr XV/112/12 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

16.    Uchwała Nr XXI/145/12 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

17.    Uchwała Nr V/24/2015 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

18.    Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

19.    Uchwała Nr XVII/126/2016 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

20.    Uchwała Nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

21.    Uchwała Nr XXII/180/2017 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie  zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

22.    Uchwala Nr XXIII/203/2017 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

23.    Uchwała Nr XXXII/289/2017 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
http://bap.parseta.pl/uploads/8895/XXIII-203-2017.pdf
http://bap.parseta.pl/uploads/8844/XXII-180-2017.pdf
http://bap.parseta.pl/uploads/8735/Uchwa%C5%82a%20Nr%20XVIII-139-2016.pdf
http://bap.parseta.pl/uploads/8722/Uchwa%C5%82a%20Nr%20XVII-126-2016.pdf
http://bap.parseta.pl/uploads/8496/Uchwa%C5%82a%20Nr%20VI-30-2015.pdf

http://bap.parseta.pl/uploads/7196/Uchwa%C5%82a%20Nr%20XXI-145-12.pdf
http://bap.parseta.pl/uploads/7001/Uchwa%C5%82a%20inkasenci.pdf
http://bip.gmina.kolobrzeg.pl/index.php?id=90309
http://bip.gmina.kolobrzeg.pl/index.php?id=90309
http://bap.parseta.pl/uploads/8682/NR%20XV-104-2016.pdf
http://bap.parseta.pl/uploads/9069/XXXII-288-2017.pdf
http://bap.parseta.pl/uploads/8896/XXIII-204-2017.pdf
http://bap.parseta.pl/uploads/8861/196.pdf
http://bap.parseta.pl/uploads/8611/Uchwa%C5%82a%20Nr%20XII-76-2015.pdf
http://bap.parseta.pl/uploads/8610/XII-75-2015.pdf
http://bap.parseta.pl/uploads/8609/XII-74-2015.pdf

http://bap.parseta.pl/uploads/9012/XXXI-264-2017.pdf
http://bap.parseta.pl/uploads/8651/95.pdf