Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załączniki do pobrania:

zał 1 Dochody wg klasyfikacji budżetowej

220 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1a Dochody wg źródeł

138 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1b Dochody budżetu państwa

139 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1c Dochody i wydatki związane z realizacją GPPiRPA

161 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1d Dochody i wydatki realizowane na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska

167 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1e Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

127 KBPobierzPodgląd pliku

Zał 2 Wydatki ogółem

381 KBPobierzPodgląd pliku

zał 2a Wydatki inwestycyjne

163 KBPobierzPodgląd pliku

zał 3 Przychody i rozchody

134 KBPobierzPodgląd pliku

zał 4 Dochody i wydatki na zadania zlecone

158 KBPobierzPodgląd pliku

zał 5 Dochody i wydatki na podst.porozumień

143 KBPobierzPodgląd pliku

zał 6 Dotacje podmiotowe dla podmiotów nienależących do SFP

121 KBPobierzPodgląd pliku

zał 7 Dotacje podmiotowe dla podmiotów SFP

109 KBPobierzPodgląd pliku

zał 8 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek nienależacych do JSFP

128 KBPobierzPodgląd pliku

zał 9 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek SFP

112 KBPobierzPodgląd pliku

zał 10 Dotacje celowe na pomoc innym JST

295 KBPobierzPodgląd pliku

zał 11 Wydatki jednostek pomocniczych

645 KBPobierzPodgląd pliku