Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2028 nr druku 372

52 KBPobierzPodgląd pliku

Objaśnienia do WPF

68 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

68 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok nr druku 373

76 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

42 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

39 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Kołobrzeg w roku budżetowym 2018 nr druku 374

46 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych nr druku 375

20 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży, a także zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kołobrzeg na druku 376

18.3 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg w części obrębu Grzybowo nr druku 377

132 KBPobierzPodgląd pliku

Uzasadnienie do projektu uchwały

97 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 a

130 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1b

124 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

812 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3

33 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 4

34 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 nr druku 378

52 KBPobierzPodgląd pliku

program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

229 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej nr druku 379

14.8 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kołobrzeg nr druku 380

14.0 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kołobrzeg nr druku 381

21 KBPobierzPodgląd pliku