Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2028 nr druku 361

55 KBPobierz

Objaśnienia do WPF

57 KBPobierz

Załącznik Nr 1

1.0 MBPobierz

Załącznik Nr 2

59 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok nr druku 362

61 KBPobierz

Załącznik Nr 1

32 KBPobierz

Załącznik Nr 2

37 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Kołobrzeg w roku budżetowym 2018 nr druku 363

48 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg w części obrębu Korzystno nr druku 364

119 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży , a także zasady usytuowania na miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kołobrzeg nr druku 365

20 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego nr druku 366

17.1 KBPobierz

Projekt porozumienia

23 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( ob. ew. Grzybowo) nr druku 367

15.1 KBPobierz

Załącznik Graficzny

354 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kołobrzeg nr druku 368

18.2 KBPobierz