Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Wniosek składa się w osobiście w Urzędzie Gminy Kołobrzeg przy ul.
Trzebiatowskiej 48A, 78-100 Kołobrzeg Biurze Podawczym, pokój nr 16, parter,
budynek A, a w przypadku gdy Biuro Podawcze jest nieczynne - w
Sekretariacie, pokój nr 23, I piętro, w budynku A, w dni robocze od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.

Wniosek można wysłać również za pośrednictwem Poczty Polskiej - w tym
przypadku liczy się data stempla pocztowego. Możliwe jest również wysłanie
wniosku poprzez ePUAP przy użyciu Profilu Zaufanego.

Czas oczekiwana na oszacowanie szkody: do 60 dni od dnia złożenia wniosku.

Opis procedury:

Wójt, Burmistrz, Prezydent po otrzymaniu wniosku o oszacowanie szkody,
niezwłocznie składa wniosek do Wojewody Zachodniopomorskiego o powołanie
Komisji klęskowej. Wojewoda Zachodniopomorski informuje Zachodniopomorski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego (ZODR) o powołaniu Komisji klęskowej. ZODR
wyznacza Komisję klęskową składającą się 3 członków, w której skład wchodzą
m.in. przedstawiciel ośrodka doradztwa rolniczego oraz przedstawiciela izby
rolniczej, a także przedstawiciel urzędu gminy.

Niezbędne informacje w tej sprawie można znaleźć na stronie Internetowej
Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego po adresem:
http://zodr.pl/index.php?site=ekonomia&dzial=1

Czyste druki formularza można pobrać osobiście w pokoju 42 albo 45, I
piętro, budynek B lub ze strony BIP Urzędu Gminy Kołobrzeg /linki znajdują
się poniżej/:

Wniosek w wersji MS WORD

18.8 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek w wersji PDF

191 KBPobierzPodgląd pliku