Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Wybory samorządowe 2018

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości liczby radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim

203 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr XXXIV/317/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Kołobrzeg na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

262 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr XXXIV/318/2018 w sprawie podziału Gminy Kołobrzeg na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

195 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta Gminy o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy Kołobrzeg zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

16.0 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 11 września 2018r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

62 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 14 września 2018r. w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu

270 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2018r. w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania list kandydatów na radnych w okręgu nr 13 w Grzybowie

28 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

13.4 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta o obwodach informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

26 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kołobrzeg zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

12.6 KBPobierzPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Kołobrzegu

107 KBPobierzPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Wojęwództwa Zachodniopomorskiego

131 KBPobierzPodgląd pliku