Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Wybory samorządowe 2018

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości liczby radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim

203 KBPobierz

Uchwała nr XXXIV/317/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Kołobrzeg na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

262 KBPobierz

Uchwała nr XXXIV/318/2018 w sprawie podziału Gminy Kołobrzeg na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

195 KBPobierz