Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt Uchwały w spawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2018-2028 nr druku 323

51 KBPobierzPodgląd pliku

Objaśnienia do WPF

50 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

265 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

348 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok nr druku 324

60 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

26 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

33 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kołobrzeg środków stanowiących fundusz sołecki na 2019 rok nr druku 325

15.8 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2018-2023 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy nr druku 326

32 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2018-2023

78 KBPobierzPodgląd pliku

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg w części obrębu Dźwirzyno nr druku 327

261 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla obrębu Karcino i Nowogardek nr druku 328

17.5 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołobrzeg w 2018 roku" nr druku 329

16.7 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołobrzeg w 2018 roku do druku 329

29 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Kołobrzeg na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych nr druku 330

16.1 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik obwody

13.7 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie podziału Gminy Kołobrzeg na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczy radnych wybieranych w każdym okręgu nrdruku 331

18.2 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik okręgi

14.9 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kołobrzeg nr druku 332

17.3 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek Wójta Gminy Kołobrzeg o wprowadzenie do porządku obrad Sesji Rady Gminy Kołobrzeg projektów uchwał

39 KBPobierzPodgląd pliku

Projekty Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kołobrzeg nr druku 333 i 334

15.4 KBPobierzPodgląd pliku

Projekty Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność gminy Kołobrzeg nr druku 335 i 336

16.9 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych ( ob. ew. Grzybowo) nr druku 337

16.6 KBPobierzPodgląd pliku