Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załącznik do pobrania:

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2018r. w obszarach przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

250 KBPobierz