Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załącznik do pobrania:

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie z dnia 19.12.2017 r. w sprawie wydania decyzji znak: SKO.4170.2087.2017 pn. „Budowa centrum handlowo-usługowego wraz z układem drogowym zewnętrznym i infrastrukturą techniczną w m. Budzistowo, Gmina Kołobrzeg dz. nr 1/177, 1/184, 2/1, 6/23, 6/24, 6/25, 6/27, 6/28, 6/29, 6/30, 6/32, 6/33, 6/34, 6/36, 6/37, 6/38, 6/59/ 6/60, 113/3 obręb ewidencyjny Budzistowo, Gmina Kołobrzeg, dz. nr 9/1, 12, 27/60, 27/62, 28, 30/13, 85 obręb nr 19 Miasta Kołobrzeg” (obecne nr działek to: 1/177, 1/283, 1/285, 1/286, 2/1, 6/23, 6/24, 6/25, 626, 627, 628, 6/38, 6/59, 113/3 obręb ewidencyjny Budzistowo, Gmina Kołobrzeg, 9/1, 12, 27/60, 27/61, 27/62, 28, 30/13, 85/8 obręb nr 19 Miasta Kołobrzeg)

416 KBPobierz