Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załącznik do pobrania:

Obwieszczenie Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 23.11.2017 r. o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu z prośbą o wydanie opinii, w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie realizowanego na działkach nr 619/4, 619/1, 620/2, 615/3, 620/1, 754/5, 619/3, 754/4, 615/1, 615/2, 754/3, 617/3 obręb ewidencyjny Dźwirzyno, Gmina Kołobrzeg”

448 KBPobierz