Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załącznik do pobrania:

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej – ul. Myśliwskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną w kierunku wschodnim wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Grzybowo; działka numer 89/3, 90, 89/6, 199/3, 93/21, 201, 89/1, 91, 92/7, 92/8, 92/33; obręb Grzybowo oraz działka numer 201/11, obręb Korzystno; gmina Kołobrzeg.

66 KBPobierz